Wie ben ik?

Geachte bezoeker, het eerste en eigenlijke doel van deze website is het verstrekken van informatie over comparatieve filosofie. Maar wie meer wil weten over ‘het brein’ achter deze site, vindt hieronder een kort curriculum vitae.

Ann Schroyens behaalde een Master in filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel, studeerde Niet-Westerse Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, en doorliep een postgraduaat Diversiteitsmanagement aan de K.U. Leuven. Zij is sedert 1993 lid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen, waar zij kennis maakte met het comparatief filosofische model van Ulrich Libbrecht. Getroffen door de diepgang en de verregaande filosofische implicaties ervan, legt zij zich momenteel toe op het actief aanwenden van het model als instrument in de comparatieve filosofie. Professioneel is zij actief als bedrijfsconsulente in personeels- en diversiteitsmanagement.

In de loop der jaren werkte zij actief mee aan publicaties en artikels rond het comparatief model van U. Libbrecht (verscheidene artikels in vertaling, het engelstalig boek ‘Within the 4 Seas…’ (Peeters, 2007) over de constructie van het comparatief model, en van ‘Bouddha et Moi’ (Lulu, 2012), een franstalige uitgave voor leken over de kerngedachten van het boeddhisme). Zelf publiceerde zij artikels in de sectie ‘comparatieve filosofie’ van het tweemaandelijks tijdschrift ‘Filosofie’ (Garant): ‘Afrikaanse filosofie in een comparatief Model’ in twee delen (jrg. 21 nrs 2 & 3) plus bijhorende nabeschouwingen samen met Heinz Kimmerle (jrg. 21 nr 4), en ‘Michel de Montaigne, comparatief denker?’ (jrg 23 nr 1 – nog te verschijnen). Ook is zij mede-auteur in het boek ‘
Leopold Flam – een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen’ (VUB Press, 2010), met een bijdrage over deze filosoof vanuit comparatief standpunt.

De kracht van de comparatieve filosofie en het belang ervan voor de bevordering tussen de toenadering van verschillende culturen en wereldbeelden zetten haar ertoe aan een website/portal samen te stellen waar algemene informatie, specifieke thema’s en filosofen, nuttige links e.a. in verband met comparatieve filosofie op één plaats samengebracht worden. Op de site worden ook eigen uitgewerkte artikels over comparatieve filosofie aangeboden. Deze informatie is vrij te gebruiken, mits correcte bronvermelding.

Publicaties
 • Within the Four Seas
 • Filosofie/jrg 17, nr 5
 • Bespreking van gelijknamige boek van U. Libbrecht
 • Leopold Flam
 • Een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen
 • VUB Press/2010
 • Auteur bijdrage: ‘Flam en het oosterse denken’
 • In Gods Naam?
 • Een comparatief-filosofische kijk op religie
 • Staalkaart nr 5
 • Auteur - artikel
 • Claude Lévi-Strauss: Mythe en Muziek
 • Staalkaart nr 10
 • Auteur - artikel
 • Afrikaanse Filosofie in een Comparatief Model – deel 1
 • Filosofie/jrg 21, nr 2
 • Auteur - artikel
 • Afrikaanse Filosofie in een Comparatief Model – deel 2
 • Filosofie/jrg21, nr3
 • Auteur – artikel – verkorte versie
 • Nabeschouwingen van Heinz Kimmerle en Ann Schroyens bij het artikel ‘Afrikaanse filosofie in een comparatief model’ (deel 1 & 2)
 • Filosofie/jrg21, nr5
 • Auteur – artikel in co-auteurschap
 • Freud: cultuur is een menselijke nood
 • Staalkaart nr 12
 • Auteur – artikel

Seminaries en lezingen
 • De gemaskerde mens (7 mei 2010)
 • School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen
 • Het ego vanuit Libbrechts comparatief-filosofisch perspectief
 • Afrikaans denken in een comparatief model (13 dec 2012)
 • Uitstraling Permanente Vorming VUB
 • Het denkmodel van Ulrich Libbrecht als instrument om het Afrikaanse denken te begrijpen
 • Levensloop en levenslot – vanuit comparatief perspectief (9 maart 2013)
 • School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen
 • De kantelmomenten van het leven bekeken vanuit comparatief filosofisch oogpunt